ZONA METOPOLITANĂ BACĂU

Ce este zona metropolitană?

O regiune metropolitană se referă la un teritoriu care contine un număr de unităti administrative autonome, punându-se accent deopotrivă pe independenta metropolitană si pe coordonarea afacerilor metropolitane. Conform prevederilor art. 1 lit.j) din Legea nr.215/2001, zona metropolitană este asociatia de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat intre municipiile de rangul I si unitătile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată. Astfel, două sau mai multe unităti administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competentelor autoritătilor lor deliberative si executive, să coopereze si să se asocieze, în conditiile legii, formând asociatii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat si de utilitate publică. Aceste asociatii se constituie în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Entitățile administrative

Entitătile administrative din zona metropolitană cooperează în scopul:

Înlăturării disparitătilor dintre localităti în conditiile indicatorilor, elementele si nivelul de dotare prevăzut în Legea 351/2001 privind “Planul de amenajarea teritoriului national-sectiunea a 4-a, reţeaua de localităţi”;

Dezvoltării si consolidării identitătii si a valorilor comunitătilor locale;

Îmbunătătirii calitătii vietii;

Cresterea competitivitătii economice a localitătilor din zona metropolitană fată de regiunile învecinate;

Cresterea accesului la resurse;

Asigurării cooperării la nivelul retelelor de infrastructuri regionale (asigurarea managementului integrării);

Obiectivele dezvoltării

Fonduri bugetare mai mari pentru localitatile cu venituri mici- Beneficiile economice derivate din cresterea atractivitatii zonei pentru investitori

Crearea de locuri de munca prin atragerea de investitori

Imbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare si de transport

Cresterea nivelului de trai al populatiei

Dezvoltarea regionala si investitiile in infrastructura

Extinderea retelelor de utilitati

Accesarea fondurilor structurale ale UE

Hartă ZONA METROPOLITANA BACAU

Asocierea vizează următoarele obiective:

Obiectiv

Sprijinirea procesului de structurare a regiunii pentru schimbare economica;
Elaborarea si implementarea de strategii si programe de dezvoltare integrata a Zonei Metropolitane Bacău;

Obiectiv

Dezvoltarea durabila a întregii Zone metropolitane si a tuturor unitatilor administrative-teritoriale care compun Asociatia

Obiectiv

Configurarea unui pol metropolitan de dezvoltare de importanta nationala si transfrontaliera, care sa contribuie la valorificarea capitalului teritorial, la sustinerea politicii de dezvoltare policentrica echilibrata a teritoriului.

Obiectiv

Dezvoltarea resurselor umane, cresterea ratei de ocupare si combaterea excluziunii sociale si a dezechilibrelor sociale;
Îmbunatatirea calitatii vietii, a mediului;
Sprijinirea procesului de structurare a regiunii pentru schimbare economica;